• 2020

  Zhang Yu

  Wang Zhiwen

  Guo Hongxia

  Li Xiao

   

  2019

  Liu Zhaoyang

  Yuan Jiachen

   

   

   

  2018

  Chen Ting

  Peng Cheng

  Gao Yiming

   

   

  2017

  Li Rui

   

   

   

   

  2016

  Zhou Feng

  Lv Fusheng

  Wang Hui

  Zeng Chao

  Huang Shuqi