• Su Jing, School Party Secretary

  Xue Yunhua, Deputy Party Secretary

  Wang Miao, Deputy Party Secretary

  Ding Longyun, Associate Dean

  Duan Huagui, Associate Dean  

  Li Jing, Associate Dean

  Wang Miao, Associate Dean